Hur vill du bli behandlad den dag du är i största, kanske även livsavgörande, behov?

Så här ser regeringens uppdrag ut vad gäller översyn av LSS. Klart o tydligt står det, ordet besparingar. Låt er inte luras att något annat är sagt.

Igår såg jag filmen The darkest hour, om hur Churchill lyssnade på folket inför ev förhandling m Hitler. Det blev ingen förhandling. Medborgarna ville inte trots att de förstod vad som väntade dem. De ville slåss för sitt land, inte leva kuvade.

Idag verkar många tro att det rör andra, inte dem själva, att de själva aldrig kommer att hamna i den situation att de önskar att den fantastiska lagen LSS fortsatt tolkades och följdes som tidigare, innan Socialdemokraternas hetsjakt startade för några år sedan. Så naivt. Vem lever under ständigt beskydd från olycka och sorg?

Om regeringen gick ut och frågade svenska folket idag hur de vill att skattemedlen ska användas, och om de då vore uppriktiga och helt ärliga med att varje individ av Sveriges medborgare kan bli drabbad av de nedskärningar man nu driver, om svenska folket förstod att alla kan drabbas av en olycka, födas med en missbildning och vara i största behov av att samhället har en likvärdig syn på alla medborgare, på allas lika värde. Då tror jag att regeringen skulle få backa. Då tror jag att svenska folket väljer att stötta samhällets allra svagaste.

Du behöver förstå att du är med och väljer idag, genom att agera eller hålla dig utanför, hur du själv eller dina nära och kära kommer att bli behandlad och bemött av samhället den dag då behoven har nått er vardag och verklighet.