Kommunfullmäktige. Söderhamn. En parodi.

Ur Wikipedia.

Interpellation är en fråga i riksdagen eller annan folkvald församling) från en enskild ledamot till stadsrådet. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter delta i debatten.

Interpellationen är en fråga som kräver ett utförligare svar. Just därför får statsrådet två veckor på sig att besvara frågan, ofta igenom tillsatta expertkommittéer. 

I kommunfullmäktige finns motsvarande begrepp, då ställs frågan av ledamot till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett visst område. Det kan vara ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Jag ska återge er min berättelse från ett kommunfullmäktigesammanträde i min hemstad, Söderhamn. Det var nu i juni 2019. På dagordningen fanns två interpellationer. En handlade om att det ska vara is i kommunens bandyhall även sommartid. En annan handlade om huruvida elever vid gymnasiesärskolan ska ha rätt till ett fritt gymnasieval och en värdig skolgång.

Självfallet fanns interpellationerna tillgängliga för ledamöterna innan mötet. Så även för de av kommunens medborgare som har intresse i frågorna, vilket jag hade i den senare nämnda och därför beställde hem samtliga handlingar i ärendet.

Den förstnämnda interpellationen väckte visst intresse i salen. Den i kommunen hårt omdiskuterade bandyhallen är alltjämt en het potatis. Dock inte hetare än att den så kallade debatten var avklarad på några minuter. Och att ingen av frågeställarna fick svar på sina frågor. De verkade dock alltjämt nöjda med sin insats och beslutet om att lägga en för dem helt oviss summa pengar på att ha is i bandyhallen även sommartid. De tackade och bockade.

Nästa fråga. Som i grunden handlar om allas lika värde och huruvida kommunen lever upp till sina visioner och värdeord som storslaget skyltas med på webbplatsen. Den var inte lika intressant. Flera av ledamöterna hade viktigare diskussioner att följa i sina privata telefoner.

Frågorna som interpellationen ställde till den i kommunen ledande alliansen var;

– Hur ser alliansen på framtiden för Hälsinglands utbildningsförbund? (Hufb)

– Hur ser alliansen på att Höghammarskolans rektor saknar relevant utbildning som lagen kräver?

– Nordanstig har ett undantag gällande särgymnasiet, dess elever kan välja mellan tre särskolor. Boende i Söderhamn kan enbart välja Höghammarskolan. Är det förenligt med likställighetsprincipen?

– Lever Hufb upp till Söderhamns kommuns värdegrund och fokusområden jämlikhet?

Nu kommer vi till en viktig detalj i sammanhanget. Interpellationen var ställd av SD. Och alla vet väl att SD pratar man inte med. Oavsett vad frågan handlar om. Helt oavsett. Så efter att kommunalrådet lämnat sitt tre minuter långa svar vilket egentligen inte sade något alls. Och efter att SD fått lämna replik på detta och där ställde nya frågor – som jag då som åhörare och direkt part i frågan trodde skulle väcka debatten – så blev det tyst. Helt tyst. Det fanns inget som helst intresse från någon av kommunens förtroendevalda politiker att svara på frågan;

– är vår värdegrund något värdefullt att upprätthålla eller är de bara ord utan betydelse?

Det uppstod heller inte något intresse när interpellanten yttrade dessa ord;

Vi borde kräva att man uppfyller skollagen när vi betalar förbundet att sköta detta. Vi borde ta ansvar och se till att verksamheten är förenlig med lagen.

Det är således väldigt enkelt för mig att dra slutsatser. Våra förtroendevalda politiker har inget intresse av att kommunen lever upp till sin värdegrund. Våra förtroendevalda politiker har inget intresse i att den skolverksamhet som Hufb bedriver, i det förbund som kommunen är medlem av, bedrivs i enlighet med skollagen.

OM intresse hade funnits så hade man ställt frågor. Då hade man reagerat på en fråga om hur viktig kommunens värdegrund är! Då hade man så klart reagerat på en mening som antyder att kommunen betalar för en utbildningsverksamhet som inte är förenlig med lag! Då hade det blivit en debatt. Om både viljan att leva upp till värdegrund och bestämmelser enligt skollagen.

När vi kom till mötet, vi föräldrar som har direkt koppling till den andra interpellationen, möttes vi av några av alliansens ledamöter. De beklagade att det inte fanns några bra sittplatser åt oss. På deras, alliansens, sida. De sa att om vi ville skulle vi förstås kunna sätta oss på den andra sidan av lokalen. På Socialdemokraternas sida. Som om det skulle spela någon roll?Vilken sida vi satt på. Fienden var omkring oss. Oavsett sida av vare sig politik eller lokal. Vår fiende är denna församling av förtroendevalda som saknar intresse, kunskap , engagemang, och förståelse om varför de sitter där. Och framför allt är det deras feghet som är vår fiende.

Visioner och fokusområden. Fina ord i skrift. Verkningslösa när det blir på allvar. Bilder på texter hämtade från kommunens webbplats.

Skulle du känna dig trygg och bekväm med att låta dessa personer ansvara för kommunens medborgare? Ansvara för kommunens skattemedel? Jag gör det inte. Oavsett sida av politik eller lokal.

2 tankar om “Kommunfullmäktige. Söderhamn. En parodi.

  1. Den här texten borde flera läsa, kanske som en insändare/debattartikel på helahälsingland?
    Politik är att vilja, sa en gång Olof Palme. Här verkar det mest handla om ovilja.

    • Hej Barbro! Ja, så är det. Jag är lite rädd att man tröttnat på mig dock, att läsa mitt ”gnäll” som en del förmodligen ser det som. Jag ska fundera. Ha en fin dag!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s